onsdag 30 december 2009

Katarerna genom Le Roy Ladurie


Historiens rebeller- de som vågar gå mot strömmen..... min beundran får de. Det krävs mod att stå för sina åsikter och sin tro - mot majoriteter.

-

För ganska många år sedan nu läste jag "Montaillou" av Le Roy Ladurie. Den är kanske svår att få tag på på svenska numera? (Första svenska upplagan kom år 1980).
-
För att citera bokens förord- "Montaillou var den sista byn som aktivt stödde det kathariska kätteriet, vilket också är känt under namnet albigenser-kätteriet. Det hade varit en av de viktigaste kätterska rörelserna under medeltiden, men när den slutligt utraderades i Montaillou mellan 1318 och 1324 försvann den också fullständigt från Frankrike."
Le Roy Ladurie rekonstruerar livet i byn Montaillou. Det är mycket spännande läsning för han går omsorgsfullt tillväga. Kapitel efter kapitel går han igenom seder och bruk i trakten- vi får lära känna många av de personer som levat här- herdar, slottsfogden, bönderna... alla har de fått en röst genom Ladurie. (Som källmaterial har Ladurie bland annat använt sig av ett inkvisitionsprotokoll nedtecknat av inkvisitorn Jacques Fournier).
-
För min del resulterade läsningen av boken i en "katar-tatuering...."

2 kommentarer:

Anonym sa...

Åh - den boken står i min bokhylla utan rygg och ganska sönderläst. Den är fantastisk! Vi kommer så nära de här byborna från början av 1300-talet genom att inkvisitionsprotokollen var så nogrannt förda. En underbar upptäckt, tycker jag, är att man faktiskt kan förstå dem trots 700 års avstånd. Vi har inte ändrat oss så mycket i grund och botten.
Visste du (det gör du nog) att inkvisitorn Jacques Fournier sedemera blev påve i Avignon - samtidigt som den unge Petrarca arbetade där.

Ingrid sa...

Ja, är det inte underligt... människan är densamma. Jag tänkte också mycket på det när jag läste boken. Jo- jag visste att inkvisitorn blev påve- men inte att Petrarca samtidigt arbetade i Avignon. Intressant!