onsdag 30 oktober 2019

Otrons artiklar

Vilhelm Moberg

Det kändes som om det var dags för omläsning av en del av Vilhelm Mobergs böcker och jag har plockat fram ” Otrons artiklar” från 1973. Den kom att bli Mobergs sista produktion- han dog samma år. ” Otrons artiklar” är i mångt och mycket en stridsskrift och med nedslag i olika ämnen - framför allt kritiserar Moberg historieskrivningen och hur den så lätt förvanskas och låter sig vila på myter; hur ”opassande” material utelämnas för att inte ändra på en glorifierande bild av så kallade hjältar och här har Moberg ( för att ta ett exempel) hittat ett brev som en ung Gustav ll Adolf en gång skrev efter ett härjningståg i Skåne. ” hur han inom loppet av två veckor har lyckats helt ödelägga och fördärva 24 stora skånska kyrksocknar med dess befolkning— hur Gustav Adolf och hans krigsfolk har ”grasserat, skövlat, bränt och ihjälslagit alldeles efter vår egen vilja”. Året var 1612 och brevet finns på Riksarkivet. Nog ger det en kompletterande bild av den upphöjde monarken. Moberg skriver också om fenomenet svensk television och visst känns ämnet minst lika aktuellt idag som år 1973.
” En speciell art av ära och berömmelse odlas av televisionen. Av intet skapade Gud världen, TV tillverkar berömdheter av samma material. En stor del av de svenska TV-programmen utgör intet annat än en kult av det som saknar all betydelse, en apoteos av det efemära, en dyrkan av dagsländan. Föremålet är dömt att dö före solens nedgång, men det bekymrar inte programmakarna som upphöjer det- de skapar nytt att ära när solen går upp nästa morgon.”
”Otrons artiklar” gavs ut på Författarförlaget (ett förlag som försvann någon gång på 80-talet).

Inga kommentarer: