onsdag 6 augusti 2014

Aldous Huxley och Olga Tokarczuk
I dagens tidning (för min del Sydsvenskan) skriver Niklas Qvarnström om Olga Tokarczuk och essäsamlingen "Björnens ögonblick" som ges ut av Ariel förlag. Olga Tokarczuk är en mycket intressant författarinna för att säga det kort och koncist och utan vidare förklaringar.

Följande citat har jag hämtat från hennes "Styr din plog över de dödas ben" (Ariel förlag) (Det handlar om "testoronrelaterad autism").

"Det finns människor, oftast män, som är extremt svårpratade. Jag har min egen Teori om varför. Många män i en viss ålder drabbas av testosteronrelaterad autism, med symptom som långsam atrofiering av den sociala intelligensen och den mellanmänskliga kommunikationsförmågan, varvid även förmågan att klä tankar i ord tycks ta skada. Den Människa som drabbats av en sådan Åkomma blir tystlåten och förefaller försjunken i tankar. Intresset för olika Redskap och maskinverktyg tar överhanden. Ett intresse för Andra världskriget vaknar till liv liksom för biografier skrivna av känt folk, oftast politiker och kriminella. Förmågan till skönlitterär läsning tillbakabildas nästan helt; testosteronrelaterad autism skadar förmågan att leva sig in i andras psyken." (sid 31-32).

Jag är glad och tacksam över att ytterligare en bok av Olga Tokarczuk nu blivit översatt till svenska. Min höstläslista blir allt längre.


Aldous Huxley skrev essäer han också. "Along the Road" har undertiteln "Notes and essays of a tourist". Samlingen kom ut redan år 1925 men jag vill påstå att mycket är sig likt och vissa sanningar är eviga, som det verkar. De här samlade tankarna måste läsas i sakta mak och boken hamnade i min brevlåda så sent som i går.

"We have learnt that nothing is simple and rational except what we ourselves have invented; that God Thinks neither in terms of Euclid nor of Riemann; that science has 'explained' nothing; that the more we know the more fantastic the world becomes and the profounder the surrounding darkness; that reason is unequally distributed; that instinct is the sole source of action; that prejudice is incomparably stronger than argument and that even in the twentieth century men behave as they did in the caves of Altamira and in the lake dwellings of Glastonbury. 

2 kommentarer:

Jenny B sa...

Oj då, det var ett litet bittert men säkert välgrundat citat om testosteronrelaterad autism. Jag har ännu inte läst något av Olga Tokarczuk fastän hon stått på min lista i flera år. Bra att du påminner mig!

Citatet av Aldous Huxley var också intressant och skakade om mig den här tröga förmiddagen.

Ingrid sa...

Jenny B: Olga T är en speciell bekantskap (åtminstone var hon det för mig). Aldous Huxleys reseessäer har jag ännu inte läst ut men jag hoppas kunna skriva några rader snart. Värmen tar kål på min energi....