söndag 24 februari 2013

Knagsted"Esau" Knagsted är en skapelse av den danske författaren Gustav Wied (1858-1914). Gustav Wied har både Mrs Calloway  och Bogstavsamleren skrivit om alldeles nyligen. Jag kommer att bidra med några tankar jag också, så småningom.

Här ett citat från "Knagsted" (boken kom ut 1902) och är uppföljare till "Livsens ondskab" som också den handlar en hel del om denne "galghumoristiske"man.

Hr. Overlaerer Mikael Clausen,
p.t. Hotel National,    Karlsbad

Jeg ken ikke holde ud at vaere sammen med nogen Art af Mennesker.
   
Ikke med Nordmaend: de er saa inbildske.
Ikke med Svenskere: de er saa sleske. (sleske= inställsamma)
Ikke med Tyskere: de er saa skvadronernde.
Ikke med Danske: de er saa misundelige.
Ikke med Franskmaend: de lugter af Pomade.
Ikke med Englaendere: de stinker af raat Köd.
Ikke med Amerikanere: de laegger Benen paa Bordet.
Og ikke med Italienere: for de har Lopper!
Den eneste Menneske, jeg i Laengden kan holde ud at vaere sammen med, er
  
din hengivne
Hans Peter Ernst Knagsted, derfor bliver jeg hjemme hos ham.

Gustav Wied är en författare som verkligen förtjänar att tas fram ur glömskan här i Sverige. I Danmark är han säkert ytterst levande fortfarande och det verkar som om hans böcker översätts på nytt även i Tyskland.

2 kommentarer:

Mrs Calloway sa...

han var väl inte så imponerad av mänskligheten, den gode Gustav Wied.
de hade mycket gemensamt, han och Strindberg

Ingrid sa...

Mrs C: Nej, det kan man nog inte påstå. Han är betydligt roligare att läsa än Strindberg dock.