torsdag 14 februari 2013

Här hamnade jag....På villande vägar kom jag till nationalteatern i staden Košice. En gång var staden en del av det habsburgska riket och Ungern. Då hette den Kaschau eller Kassa. Jag har också lärt mig vad ett komitat är för något nämligen: den tyska beteckningen för de regionala förvaltningsenheterna i Ungern. År 1867 fanns hela 64 komitat- idag existerar bara 19.

Jag har som sagt läst ut den trevliga boken med "Ungerska noveller" från 1932 (Norstedt och Söner förlag). Ytterligare en författare vill jag nämna innan jag lämnar boken tillbaka (den hör hemma i Malmö. )

Kálmán Mikszáth (1847-1910) är kanske inte bortglömd i sitt hemland men här i Sverige är det nog inte många som vet vem han var/är och de få översättningar som fanns av hans böcker verkar vara helt utgallrade från biblioteken.

Så här skriver Fredrik Böök: Mikszáth tillhör en bortgången diktargeneration i Ungern, som följde i Jókais spår. Den svenska publiken har endast varit i tillfälle att stifta bekantskap med denne alltigenom kärnsunde ungerske författare genom hans roman "Sankte Pers paraply" (1889, Bonniers förlag), i vilken han med varm och älskvärd omedelbarhet låter legenden om det gamla bortglömda röda paraplyet spinna sig samman uppe bland slovakerna i Nordungern.


(här en tysk översättning).

Han har skrivit omkring 30 volymer romaner och berättelser, av vilka en del även bearbetats för scenen. Mikszáths hela diktning är så äktungersk och så fast rotad i den ungerska miljön, att en hel del går förlorad vid översättning till andra språk. Till danskan har emellertid Alexander Schumacher översatt en del av hans berättelser."

Jag läser att den amerikanske presidenten Theodore Roosevelt blev så förtjust i "Sankte Pers paraply" att han insisterade på att besöka Mikszáth i hans hem under en resa i Europa.

Jag vill också läsa om den här magiska paraplyn!

I novellsamlingen fäste jag mig vid Mikszáths ömsinta berättelse om "Anna Bedes skuld". Den unga Anna Bedes har blivit dömd till sex månaders fängelse för häleri och nu ska straffet avtjänas men... det finns ett stort aber- Anna är död och i stället träder hennes syster Lisa in i rättssalen. Det hon berättar för de stela och kalla ämbetsmännen får en oväntad inverkan på deras samveten.Inga kommentarer: