lördag 22 april 2017

Nyfiken på: Ryoko Sekiguchi


Ryoko Sekiguchi är en japansk författare och översättare. Hon skriver sina böcker både på franska och japanska och just nu har jag hennes "La voix sombre" på mitt läsbord, en nätt liten volym på lite mer än hundra sidor. Som titeln anger handlar det om röster och då om de röster som inte längre finns i vår omedelbara närhet, men oftast och kanske ändå inom oss. De döda lever kvar genom både foton och röster - Ryoko Sekiguchi skriver att bilden är ett slags spår i tiden men rösten är en förlängning av kroppen. Intressanta tankar i en bok som jag tänker fördjupa mig i och läsa mycket långsamt.


Inga kommentarer: