fredag 7 april 2017

April år 1940


"9. april smykke sammensat af 9 øre fordelt på fire mønter fra 1940. En hentydning til besættelsesdagen den 9. april 1940." Bilden är lånad från Wikipedia.

Marielund den 15 april 1940

Käraste Else,

"Tack för brevet skrivet i onsdags (10:e). Ja, sikke dager vi nu få uppleva, inte tänkte vi på i september att något skulle komma oss sådan in på husknuten som nu är tillfället, ja, tänkte väl egentligen att vi säkert slapp för sådana episoder du hade att omtala från Frankrige men nu er det nära på her. Jag har lige läst om då Danmark blev ockuperat. Jag synes att det knapt är till att förstå att det tyska slagskeppet sådan kom förbi batterierna och in i hamnen utan vidare. Varför hade de inte vakter som kunde ha hindrat dem- väl hade de inte förmått mycket- med sådan at bli överrumplad- ja man troede ju inte att sådant kunde ske nu utan att det bara var något som kunde ske i gamla, länge försvunna dagar, då kungarna altid lå i fejd med hverandre och krigen blev förde på et mere ukunstlet sätt. Ja hur mon de föler det i Danmark, kan de mon fasthålla tron på att de åter ska bli herrer i deras eget land? Eller tänker de på Sönderjyllands öde, och undrar om de i sinom tid ska få genomleva samma 
undertrykkelse  och mishandling? Mine tanker har gått tillbaka till barndomsåren, då jag levde i väldig rädsla för att Tyskarne skulle komma och nu är de där.--- och på tisdagen var där ju inkallelser i masse. Ja, de flesta är inkallade. I Trollhättan harder 7000 gående och så kanoner med luftskydd. Vi ha ju också mörkläggning desse dager och alt fortsätter väl förelöbig. I söndags sköt de ju ner ett tyskt plan vid kasernen i Uddevalla - andra nödlandade ju. Dessvärre ser det ju ut till att de norska inte klarar sig--- kommer ju så många norska soldater in på svenskt område. Att inte engelsmännen kunde komma dem fort till hjälp. Ja, ett sådant här brev kan jag ju inte skriva till Jens eller Tante Olga o. Onkel. Hoppas att tyskarna inte har tagit maten från dem!
Folk flyttar också ut sina bästa saker från städerna-- kan ni inte sända något av ert värdefullaste till Tomarp? Ska nu du och B. sitta husbrandvakt någon natt o sitta för öppna fönster, så ta äntligen bra på er. Och ha alla ytterkläder o väskor helt parata varje kväll, ja alltid väl helst- om där skulle bli larmsignal o. ni ska gå i skydd---- Ja må Gud skydda oss alle o. allt ordna sig så vi åter kan få leva i lugn o. ro. Gud vet när vi får höra från Jens."

Ett brev har blivit ett historiskt dokument och jag tänker att 1940 inte känns så förfärligt långt borta och att vi alla borde minnas den här tiden och framför allt vad våra nordiska grannar tvingades uthärda.

.

Inga kommentarer: