lördag 21 mars 2009

Internationella poesidagen- 2- Ola Hansson

Poeten från Hönsinge.... Ola Hansson (1860-1925)

Längtan, aning och dröm

Längtan aning och dröm

var alltid den ursprungskälla,

vars flöden växa och svälla,

tills de bildat den breda ström,

som ner genom seklerna runnit-

ådra av första natur,

ådra av högsta kultur,-

tills den i sin tur

i evighetshavet försvunnit.

-

Ty längtan, aning och dröm

är uppsåt, insikt och vilja

att lossa var vanans och drillens töm,

på stelnade maskers tilja,

så att allt springer in, ej hälft eller del,

i livets varma, rörliga spel.

Inga kommentarer: