tisdag 26 april 2016

Resjetnikovs nyktra sanning


Pråmdragarna. Tavlan är målad av Ilya Repin.

Jag gjorde ett par bokfynd i går genom att leta igenom Bibliotekets vänners hylla för begagnade böcker (avdelning klassiker). Hem kom jag med Fjodor Resjetnikovs roman "Pråmdragarna" från 1860-talet. Den svenska utgåvan är från 1974 och utgiven i serien Tidens ryska klassiker.

Resjetnikov var en "iakttagare av verkligheten" och den verklighet han skildrade var sannerligen inte glamorös eller ens "normalt tråkigt vanlig". Här är det de allra fattigaste som visas upp för läsarna- pråmdragarna. Resjetnikov växte upp i Perm och han hade goda möjligheter att studera dessa hårt arbetande män och han såg deras eldar brinna om kvällarna längs floden (Kama). Han lyssnade med stort intresse på alla berättelser som männen underhöll sig med i väntan på nästa slitsamma arbetspass.


Fjodor Resjetnikov (1841-1871)

Pråmdragarna är den roman som Resjetnikov är mest känd för.

Byn Podlipnaja är föga vacker att se på. Den omfattar sex små hus, som ligger oregelbundet strödda till vänster om landsvägen, som leder till andra byar. Ett ligger högre än de andra, ett annat står alldeles invid vägkanten, och de övriga är knappast synliga, där de gömmer sig i skogsbrynet. Fyra av husen har ordentliga tak, de övriga har inget, de är endast övertäckta av halm, fönsterrutorna består av glimmer, här och där ligger fähus och små flätade skjul och inhägnaderna består av unga björkar, som två och två böjts mot marken med topparna, vilka sedan bundits fast vid nedslagna pålar. Grindar finns det över huvud taget inte i Podlipnaja. Man skulle kunna förstå det om det vore ont om träd, men runt omkring byn står skogen hög och tät, där finns både björk och tall. Vilka stadiga hus skulle man inte kunna bygga av virket, med inhägnader av plank och stora grindar....
- Vad skulle det tjäna till? skulle folket i Podlipnaja oförstående fråga. Det går bra så här också!

(inledningen).

Inga kommentarer: