onsdag 18 november 2015

På ensamhetens meridian

Peter Altenberg på Café Central i Wien. Året var 1907.

Altenberg var författare och han hade faktiskt fast postadress till Café Central. Vid det egna stambordet underhöll han sin utvalda skara. (Han tog dessutom betalt för denna underhållning). Jag läser hans "Regler för mitt stambord". Här några valda bitar.

Samtal av allmän natur måste ha en dold perfid udd mot någon vid vårt stambord; det är som kryddorna till maten; man smälter den bättre då!

Ordet "stjärt" må undvikas i görligaste mån. Men om det är omöjligt skall det uttalas mer eller mindre viskande!

(Översättning: Daniel Hjorth)Alfred Polgar (1873-1955) var en annan stamgäst på Café Central och han skrev en alldeles egen teori för detta så kända lokus. (Den kan man läsa på originalspråket i "An den Rand geschrieben" och i översättning  i Daniel Hjorths "Kaféliv")

Café Central ligger på Wiens breddgrad och på ensamhetens meridian. Dess invånare är till största delen personer som vill vara ensamma och just därför behöver sällskap.


Jag har letat efter svenska översättningar av Polgars verk men inte lyckats hitta något. Det ser ut som om läsandet får bli på tyska, för han intresserar mig denne författare och café-älskare.


Inga kommentarer: