söndag 29 november 2015

Efter Kongens fald- Broder Jacob


På bibliotekets lilla antikvariat (som tillhör föreningen Bibliotekets vänner) hittade jag Henrik Stangerups roman (från 1991) "Broder Jacob" (den svenska översättningen som är utgiven av förlaget Atlantis).

Liksom i Johannes V Jenses "Kongens fald" hamnar läsaren mitt i 1500-talet och nu är det också så att Broder Jacob råkar vara nära släkt med kung Christian II - han är nämligen hans halvbror. (Alla historiker är dock inte ense om detta men nu tänker jag anta att det förhåller sig så).

År 1523 fördrevs Christian II från sitt hemland och snart stundar nya tider med en annan typ av kristendom- Martin Luthers tankar får raskt spridning i norra Europa ; kloster stängs och kyrklig egendom konfiskeras. Många munkar måste lämna landet och så även broder Jacob som hör till franciskanerorden.

Vi får följa Jacob på hans vandringar söderut i Europa och han träffar på många intressanta personer längs vägen (bland annat Rabelais). Slutligen hamnar han på ett skepp på väg till den nya världen och hans mission är att verka bland indianerna i Mexico.

Broder Jacob är sista delen i en trilogi där de tidigare delarna var 1. Vägen till Lagoa Santa och 2. Det är svårt att dö i Dieppe (hela denna trilogi är sorgligt nog utgallrad från "mitt" bibliotek vilket gör mitt bokfynd än mer värdefullt.

Henrik Stangerup ,som var barnbarn till Hjalmar Söderberg, gick bort år 1998.

3 kommentarer:

Mrs Calloway sa...

bra idé att låta Bibliotekets vänner ta hand om utgallrade böcker! upplåter biblioteket lokal?

Ivo Holmqvist sa...

Henrik Stangerup var född 1937 och dog 1998. En bok som jag läser om då och då (den är kort och snabbläst) är hans sympatiska porträtt av modern, "Dotter till - scener kring en mor", om skådespelerskan Betty Stangerup som alltså var dotter till Hjalmar Söderberg i hans andra äktenskap. Hon var gift med lítteraturhistorikern och kritikern Henrik Stangerup, författare till bland mycket annat "Kulturkampen" (om 1880-talsradikalismen)i två band och en användbar "Avisens historie" i tre. Han förekommer som dr. Harald Horn, en rolig men orättvis nidbild, i flera av Hans Scherfigs romaner. Henriks två år yngre syster Helle hann skriva ännu fler romaner än han (hon avled i våras), och dessutom självbiografin "Bag skodderne" där hennes goda vän drottning Margarete finns med. En skrivande familj... (Helle och Henrik var för övrigt släkt med Klaus Rifbjerg).

Ingrid sa...

Mrs C: De utgallrade böckerna säljs nog separat av biblioteket (jag uttrycke mig oklart) men Bibliotekets vänner får disponera hallen för sin stora utförsäljning som äger rum i juli varje år.

Ivo Holmqvist: Jag har ett vagt minne av boken om Betty Stangerup (tyvärr har jag den inte i min ägo). Den borde jag nog läsa igen. Helle Stangerups självbiografi fick jag dock tag på (Bag skodderna). Något tråkigt liv hade hon sannerligen inte men det var väl inte så lätt alla gånger. En litterär familj- förvisso!