måndag 23 november 2015

Horden- tretton författarporträtt


Jag ville bilda mig så jag köpte "Horden" av Hans Otto Jörgensen.

Horden är, för att citera skribenten själv, en bok med författarporträtt från den period som vi brukar förbinda med Georg Brandes och modernismens genombrott och så vidare fram till symbolismen- det vill säga från J.P, Jacobsen och "Mogens" (1872) till Marie Bregendahl.och "En dödsnat" (1912).

Denna tidsperiod som sträcker sig över 40 år sammanfaller så gott som helt med tiden från nederlaget vid Dybböl och till första världskrigets utbrott år 1914.

Hans Otto Jörgensen har valt ut tretton författare och hela sju av dem är kvinnor (glädjande nog). Jag har kontrollerat vad som finns att tillgå av dessa på ett enkelt sätt via bokhandeln (läs: nätbokhandeln) och det blev inte något strålande resultat (som väntat). Jag kommer att söka på antikvariat och bibliotek- kanske finns något i digitaliserad form, det har jag inte undersökt ännu.


Ernesto Dalgas 1871-1899

Ernesto Dalgas dog för egen hand en julinatt i Köpenhamn. Då var han inte ens trettio år fyllda. Om hans tragiska liv och öde står att läsa i "Horden".

Inga kommentarer: