tisdag 2 juni 2015

En skål för apis mellifera mellifera


På bilden (som är lånad) ett så kallat "black bee" - som kan ses bland annat i Norden och på de Brittiska öarna. (Åtminstone fanns det där i början av förra seklet och jag hoppas att det finns kvar).


Jag tycker mycket om just bin och vad kan då passa bättre att läsa än Tickner Edwardes fina bok om en biodlare i Sussex. Den här berättelsen är en klassiker precis som Edwardes "The Lore of the Honey Bee". År 1907 kom "The Bee-master" ut och den har tryckts upp i nya upplagor genom åren.

Tickner Edwardes var född i London år 1865 och han fattade tidigt kärlek till landsbygden. Han började sin yrkeskarriär som journalist och så bosatte han sig så småningom i den lilla byn Burpham (bokens Warrilow)- där köpte han ett litet hus och det var också här han fann inspiration till de flesta av sina böcker. Med tiden tog insektsintresset över helt och Edwardes blev anställd som "Medical entymologist och "malaria Consultant" vid krigsministeriet. Efter kriget (det första världskriget) utbildade han sig till präst och blev kyrkoherde i Burpham år 1927.

I Bernard Price's förord till boken ovan kan man läsa följande: " I Believe that all who read "The Bee-Master of Warrilow will cause them to look at bees in a new light. Meanwhile, the descendants of the hives of the Rev. Tickner Edwardes, still gather their pollen among the flower gardens and the Woods and hills of Burpham". Visst är det trösterikt att tänka på i förgängliga tider.


En badmaskin från förra seklet- en förskräcklig anrättning enligt Edwardes- och han liknar dåtidens moderna bikupor vid en sådan.


Så här ska en estetiskt tilltalande bikupa se ut enligt författaren.

Bin är mycket nyttiga djur/insekter och av honungen kan man dessutom tillverka mjöd- en dryck med historia. Ett gott glas mjöd ska ha "the bouquet of a ripe Ribston pippin (ett äpple) , and the potency of East Indian sherry thrice round the Horn"

Och- i hela världen finns det inget som går upp mot Warrilows bin! Nog är de värda en skål i mjöd!

2 kommentarer:

Kurt sa...

Det finns ju en trend nu att biodlare återgår till äldre typer av kupor, där de inte sätter i färdiga ramar åt bina. Det är flera orsaker till detta, bla menar vissa att bina då skall få bättre motståndskraft mot varroa och andra sjukdomar

Ingrid sa...

Kurt: Intressant! Det visar kanske att gammalt inte alltid är förlegat. Jag vet inte mycket om bin men nu hoppas jag få lära mig mera av Tickner Edwardes. Trevliga insekter är de i alla fall och framför allt nyttiga, oerhört nyttiga.