torsdag 14 februari 2019

Hyllfynd

Kungaval vid Mora stenar ( som man finner i Uppland och inte i Dalarna).

Ett tunt extra skyddsomslag pryder boken som stack ut i bokhyllan. ”Eriksgata” är titeln och Alf Henriksson har skrivit med Birger Lundquist som illustratör. Boken blev ritad och skriven under några veckors reportageresa år 1950 och Alf Henriksson skriver att då fanns ett fåtal asfalterade vägar, trafiken var gles - det fanns inga höghus som störde horisonten, snabbköp och supermarkets hade inte gjort sina intåg i stadskärnorna. Kort sagt- det var en annan tid. När boken åter gavs ut 1964 hade det landskap som resenärerna betraktade ”förändrats, röjts upp, växt igen eller byggts ihjäl” .

Resan gick i en cirkelrörelse med start vid Mora stenar, ner till Jönköping och så upp igen via Skara, Örebro och Västerås med många stopp på vägen.

I maj när kastanjerna blommar och det doftar
om björkarnas blad
vindlar kring Sverige en regntvättad väg ur
hjärtat av Stockholms stad,
och fönstren står öppna för vårens vind och
solens skälvande ljus
i riksarkivariens tjänsterum och riksantikvariens
hus.
(skaldat av Alf Henriksson)
( och Mora sten stals visst redan under Sturarnas tid )


Delar av det som en gång utgjorde Mora stenar - den plats där kungar en gång valdes. Den siste kungen att bli vald här var Kristian I.


Inga kommentarer: