söndag 10 februari 2019

De grote Mandränke

Rekonstruktion av Slesvigs västkust - idag skulle kartan se mycket annorlunda ut.

Det sägs att man under vindstilla dagar kan höra Rungholts kyrkklockor ringa nere på havsbotten. En gång var ön Strand en livlig och tättbefolkad plats med staden Rungholt som ett viktigt centrum. Allt detta kom att ändras i januari år 1362 då en sydvästlig storm bildades ute på Atlanten. Stormen skulle tillväxa i storlek under sin väg österut och väl framme vid de europeiska kusterna hade den nått orkanstyrka. Stora delar av Slesvig försvann ut i havet och tusentals liv gick till spillo.
Om Rungholt och dess sorgliga öde har det diktats och skrivits en hel del och vill man läsa mer om hur väder har rumsterat om på jordklotet kan man läsa Marcus Rosenlunds ”Väder som förändrat världen” (Schildts &Söderströms förlag, 2018)

Dorothea Petersen har skrivit romanen ”Havets Rytter” som berättar just om den katastrofala stormfloden av år 1362 - i händelsernas centrum står just Rungholt.
Karen Blixen rör sig också i det Slesvigska havsbandet med sin novell Syndafloden över Norderney i Gotiska berättelser.

Inga kommentarer: