lördag 5 januari 2019

Årets första magasinsfynd


Jag hoppas att det blir flera. Ger man sig tid finns det en hel del att rota fram från biblioteksmagasinets hyllor trots att utgallringsmonstret aldrig verkar slå sig till ro.

Carl August Ehrensvärd (1745-1800) var konstnär och arkitekt och han var även en flitig brevskrivare. På mitt läsbord finns just nu Ehrensvärds ” Brev till Kickan” ( utgåva från 1971 Norstedts förlag) som är ett urval brev från Ehrensvärd till den 17 år yngre hustrun ( kallad ”Kickan”)
Ehrensvärd var ingen vän av det kvinnliga könet utan beskrivs snarare som kvinnohatare men i breven till hustrun kommer en helt annan sida av honom fram. Ehrensvärd var ofta ute på långa resor och under dessa skrev han så gott som dagligen kortare och längre epistlar till sin kära Kicka- och oftast illustrerade han sina tankar med utförliga teckningar. Breven till Kickan ger en intressant och genomträngande bild av den gustavianska tidens Sverige. Det var sannerligen inget paradis.
Inte ser det särskilt bekvämt ut i ”kareten”.

Inga kommentarer: