lördag 27 maj 2017

Singing Like a Cricket, Hooting Like an Owl

Det kejserliga palatset under Goreyo-tiden. (918-1392).


Den koreanske poeten Yi Kyu-bo (1168-1241) levde under en mycket turbulent tid. I norr hotades kungariket av barbarer och inom landet pågick ständiga maktkamper. "Interesting times" som kineserna brukar uttrycka det. Om Yi Kyu-bo och hans tid läser jag i "Singing Like a Cricket, Hooting Like an Owl" , en samling av Yis dikter i översättning av Kevin O'Rourke som också har skrivit ett lärorikt förord. För mig är mötet med Yi Kyu-bo av det sällsamt angenäma slaget och jag är övertygad om att Kevin O'Rourke har fångat diktarens själ och essens. O'Rourkes översättargärning har också fått idel lovord. "Illuminations of the heart" , så beskriver O'Rourke Yi Kyu-bos dikter. Här några rader ur "On poetry"

Writing poetry is a consummate art:
expression and thought form a lovely harmony.
When thought's significance is truly deep
the flavor improves with  every chew.
--------
Decorating and chiselling for embellishment
are of secondary importance, -----
To grab the flower and abandon the fruit
causes the poem to lose real meaning.


Inga kommentarer: