onsdag 1 november 2017

Lovsång till långsamheten


Broderiets historia är lång och detaljrik och det finns massor av litteratur i ämnet. Gail Marsh har gjort en historisk odyssée genom ett par sekler av utsökt textilkonst. Just nu har jag fastnat i 1700-talet som verkligen var en rik tid för denna långsamma konst.

Broderandet sysselsatte en hel yrkesgrupp som levde på beställningsarbeten från de mera bemedlade i samhället men givetvis broderades det i hemmen också. Gamla, slitna kläder kunde exempelvis få nytt liv genom en dekoration, broderad i de material som fanns att tillgå.

Gail Marsh berättar om material och tekniker och illustrerar ofta med foton från Gallery of Costume, Platt Hall, i Manchester.


Den här utsökt arbetade jackan hör dock hemma i 1600-talet. Broderiets konst är tidlös. Det är rogivande att arbeta långsamt med nål och tråd och se hur ett tyg kan förändras till ett konstverk. Själv är jag inte särskilt framstående vad gäller textilslöjd men jag är en stor beundrare av denna konst. Samhället av idag är en stressfylld plats där allting ska gå snabbt - tekniken piskar människan till lydnad och inrättande i de allt mera fartfyllda leden. Då kan det vara bra att stiga åt sidan och ägna sig åt något som går mycket långsamt.


Del av Gustav II:s kröningsdräkt.

Inga kommentarer: