söndag 18 december 2016

18. Römö

Kommandörgården på Römö, byggd på 1700-talet. (Foto: Arne Müseler).

Römö hör till de Nordfriesiska öarna och ligger utanför Jyllands södra västkust. Efter 1864 blev Römö tyskt men vid folkomröstningen 1920 återbördades ön till Danmark.
1700-talet var en storhetstid för Römö och det var då valfångsten kom att bli öns huvudnäring. I slutet av detta århundrade fanns inte mindre än 40 kommendörer (kaptener på valfångstskepp) här. Man for mestadels till vattnen runt Grönland för att harpunera val och det var ett mycket farligt arbete. År 1777 krossades inte mindre än 20 skepp av isen och många fiskare från Römö fick sätta livet till den gången.

Den danske författaren Peter Seeberg (1925-1999) skaffade sig hus på Römö redan år 1947 och det är också här som han ligger begraven. Seeberg är lika känd för sina noveller som för sina romaner och mycket av det han skrivit har blivit översatt till svenska.

"Ved havet" kom ut 1978 och har handlingen förlagd till Römö. Tiden och tidlösheten är den röda tråden i boken medan "Dinosaurusens sene eftermiddag" är en novellsamling som drar åt det absurda hållet. Seebergs stil är speciell och jag tycker att den har stänk av både Joyce och Beckett. Här ett stöldbegärligt smakprov på Peter Seebergs humor. Skylten finns i Viborg.


Inga kommentarer: