tisdag 2 juni 2020

One Art

Elizabeth Bishop (1911-1979).

” The art of losing isn’t hard to master;
so many things seem filled with the intent
to be lost that their loss is no disaster”
——
Från dikten ”One Art” i diktsamlingen Geography III (1976)

Hon fick en svår start i livet, Elizabeth Bishop. Ensamt barn, föräldralös och skickad mellan släktingar tills hon fick en ” fristad” hos en moster. ” When you write my epitaph, you must say I was the lonliest person ever lived”, sa hon till Robert Lowell och han glömde aldrig de orden. Elizabeth Bishops liv blev dock mycket innehållsrikt och växlande- många platser och många människor fyllde hennes universum.
” One Art” är titeln på en av Bishops mest kända dikter och dikten har fått ge namn åt boken med Elizabeth Bishops brev- i urval av Robert Giroux. Brev, som är skrivna mellan 1928 och 1979. Närmre än så här kommer man inte och de här breven utgör ett fundament av en människas liv. Tusentals brev skrevs genom åren och många av dem har givetvis kommit bort eller förstörts men de som återstår målar ändå en färgrik bild av en unik kvinna.


Inga kommentarer: