torsdag 25 april 2019

Jegors resa

Målning av Arkhip Kuindzhi

Den ryska stäppen är en ogripbar oändlighet som sträcker sig i ett långt bälte - i princip över hela detta stora land som är Ryssland. Anton Tjechov har fångat både människan och naturen i sin novell ”Stäppen” som handlar om en liten pojkes resa från en ensamhet till en annan. Jegor är nio år gammal, sin fattiga mors enda barn, och nu ska han lämna hemmet för att börja skolan långt bort. Det blir en lång resa på usla vägar genom ett oftast isolerat landskap. Jegors ledsagare är morbror Ivan, en präst och kusken Deniska men resesällskapet byts ut på vägen och lille Jegor kastas in i en annan verklighet med främmande människor. Så rullar vagnarna i stäppgräset mot en evig horisont.
”Stäppen” är en av dessa oförglömliga läsupplevelser, en berättelse som innehåller allt. Tjechov tecknar en liten pojkes utsatthet, han tecknar människans ensamhet och naturens evighet.
”—- daggen dunstade bort, vinden mojnade och den bedragna stäppen återtog sitt vemodiga juliutseende. Gräset lade sig ner, livet dog bort. Brända av solen låg kullarna där med sina brungröna, skugglikt lugna toner som längre bort övergick i violett, slätten smälte bort i ett fjärran dis och över det hela välvde sig himlen så skrämmande djup och genomskinlig som den bara kan vara på stäppen där det varken finns skog eller höga berg och åter präglades allt av ett oändligt, stelnat svårmod...”
(Den svenska översättningen är gjord av Ellen Rydelius).


Stäpplandskap. Arkhip Kuindzhi.

Inga kommentarer: