fredag 28 oktober 2016

Jag stannar i Tyskland


Åtminstone ett tag till. Jag hittade Victor Klemperers Revolutionsdagbok från 1919 i den lokala bokhandeln och tänkte att jag måste lära mig mera om denna oroliga tid i Tysklands historia (Tysklands historia är för övrigt fylld av så kallade oroliga tider).

Det blev mycket svårt i Tyskland efter det första världskriget. Svält, sjukdom och arbetslöshet följde i spåren och sedan kom inflationen. I Käthe Kollwitz dagbok kan man läsa mycket om detta.

Jag har också plockat fram Anthony Beevors bok om Berlins ödeläggelse- under vintern och våren år 1945. Beevor skriver på ett sätt som tilltalar mig och det blir aldrig torrt och tråkigt (Militärhistoria kan annars bli ganska outhärdligt trist att läsa).

Berlin är ingen vacker stad men det finns givetvis vackra platser där. Lummiga sidogator (Fasanenstrasse till exempel) och så den pietetsfullt restaurerade stadsdelen Prenzlauberg (som "bara" fick en liten del av husen fördärvade under kriget).

Historien går i vågor, heter det ju och människan lär sig aldrig av sina misstag, sorgligt nog. Det blir mycket att fundera över när man läser böcker som Beevors.
Inga kommentarer: