tisdag 13 juni 2017

En kärleksförklaring till S:t Andrews


Jag har läst "The Beginning and the End of the World - S:t Andrews, Scandal, and the Birth of Photography" av Robert Crawford.

S:t Andrews är idag mest känt för sina golfbanor men platsen innehåller så mycket mera. Inte visste jag att S:t Andrews var den allra första staden som blev noggrant dokumenterad (byggnader, människor, natur) i en stor mängd foton. Det finns över 750 000 av dessa foton i S:t Andrews universitets fotografiska arkiv - och de väntar på ett eget museum. De tycker jag sannerligen att de är väl förtjänta av.

S:t Andrews är också platsen där litteraturen mötte vetenskapen på ett alldeles speciellt och fruktbart sätt. Robert Crawford berättar om sin hemstad i sju välfyllda kapitel. Givetvis bifogas en del av stadens stora bildskatt.
Historien om fotograferingskonsten startar egentligen år 1818. Det var då Lord Byron ( i Venedig) fick ett paket med posten från sin förläggare - i försändelsen fanns ett kalejdoskop "A newly-invented toy, that will I trust, amuse your female friends." Byron blev glad för gåvan. Bakom denna nya leksak fanns en man vid namn David Brewster och han hade sökt patent på sin uppfinning redan året innan men tyvärr för honom läckte detaljerna snabbt ut och så började man kopiera hejvilt. Brewster (som var bosatt i S:t Andrews) sökte då inspiration på annat håll, hos William Talbot , en uppfinnare som hade arbetat på "den fotografiska utmaningen" under en längre tid. I en tidningsartikel i mars 1839 berättade Talbot om sina upptäckter. "The art of fixing a shadow"--- " The most transitory of things, a shadow, the proverbial emblem of all that is fleeting and momentary, may be fettered by the spells of our 'natural magic', and may be fixed forever in the position which it seemed only destined for a single instant to  occupy. " Så utvecklades tekniken och kunskapen spreds. Flera kände sig manade att  avbilda världen på detta nya vis.
Fotografer, vetenskapsmän - tiden och stämningarna, detta och mer därtill skriver Robert Crawford om i sin inspirerande och lärorika bok - som hör till något av det bästa jag läst på ett bra tag.

Inga kommentarer: