torsdag 11 december 2014

Barndomsnostalgi


 Det är alldeles för mycket sagt att jag läste de här författarna i tidig ålder- men jag fick i alla fall bekanta mig med dem lite grann genom "Författarspelet". Detta var som alla förstår 1950-tal och TV:n var visserligen uppfunnen men det var inte många hem som hade den där "fönsterförsedda klumpen" stående i ett hörn i vardagsrummet.

På kvällarna lyssnade vi på radio - eller spelade kort och då kom kortleken ovan fram tämligen ofta. Det var roligt att försöka memorera de olika citaten ur kända författares kända verk. Representerade var "la crême de la crême" bland svenska skriftställare.
-
I kortleken återfinnes således Hjalmar Söderberg, Dan Andersson, Selma Lagerlöf (den enda kvinnan i församlingen....), Verner von Heidenstam, Viktor Rydberg, Pär Lagerkvist, Johan Henrik Kellgren, Bo Bergman, Carl Snoilsky, Erik Axel Karlfeldt, Gustaf Fröding, Johan Ludvig Runeberg (som var från Finland- men han "annekterades" som svensk), August Strindberg, Esaias Tegnér, Birger Sjöberg , Carl Mikael Bellman och Oscar Levertin.
-
Jag minns att jag kom att känna väldigt starkt för särskilt Dan Andersson och Oscar Levertin- de dog båda på ett så tragiskt sätt.
-
Några rader ur "En landstrykares sång till solen" (Det kallas vidskepelse ,1916)
-
" Sol, jag är nog en blomma, en vandrande blomma,
gifthus det har jag också, bakom trasiga blad.
Dan Andersson
-
Fjärran och nära sällsamt förenar
sagan med systerligt spinnande hand.
Libanons cedrar och snöskogens enar
binder hon samman med skimrande hand.
(ur Sagan och Sångaren från Kung Salomo och Morolf, 1905) av Oscar Levertin

Jag tror att det finns ett nytryck av Författarspelet att köpa även idag. Jag vet förstås inte om författarna är desamma eller om man har ändrat "utbudet".

Från biblioteket hämtade jag hem "Tjänstekvinnans son" av August Strindberg (det blir en del klassiker nu till jul, tror jag) och så kom jag att minnas "Författarspelet" som hade det här utdraget ur boken på ett av korten:

"Hans första förnimmelser så som han sedan erinrat sig dem, voro fruktan och hunger. Han var mörkrädd, strykrädd, rädd för att göra alla till olags, rädd att falla, stöta sig, gå i vägen."

3 kommentarer:

Hanneles bokparadis sa...

Vilket roligt spel!

(jag var runt tio när vi fick tv)

Mrs Calloway sa...

Tjänstekvinnans son borde jag läsa om. den drabbade mig i fel ålder. i skolan. den var orättvist både mot Strindberg och mig

Ingrid sa...

Hannele: Mycket trevligt spel! Jag tror att det finns nya upplagor.

Mrs C: Åh ja, dessa böcker som man blev påtvingad i skolan- jag har också en hel del dåliga minnen..