måndag 17 mars 2014

Ryktbara recensioner:4

 
 

Redan år 2010 skrev jag lite om en del ryktbara recensioner och idag hittade jag en till. Det är tidskriften All världens berättare som en gång (1947) bjöd på en liten kavalkad av elaka recensioner av verk som senare skulle komma att bli mycket berömda och ofta också väldigt älskade.

År 1855 var det Walt Whitmans tur att bli om inte gisslad så i alla fall tämligen illa åtgången i pressen. Det var det året hans diktsamling "Leaves of Grass" kom ut för första gången. Boken ignorerades så gott som helt och de som inte skrev in den i den så kallade glömmeboken var oftast inte nådiga i sina omdömen. Man tyckte att "Leaves of Grass" var rå, illiterat och obegriplig.

Så här skrev Charles Eliot Norton i Putnam's Monthly Magazine.

--- " Dikterna äro tolv till antalet och skrivna på ett slags överspänd prosa som avdelats i versrader utan minsta försök till meter eller regelbundenhet, och--- som många läsare kanske kommer att anse--- utan någon tillstymmelse till rim och reson. ---- Ord, som brukar vara bannlysta i hyfsat umgänge, användas här hämningslöst och utan minsta hänsyn till deras verkan på läsaren.---

På sidan 29 vår vi veta att vår skald är Walt Whitman, amerikan, råbarkad sälle, kosmos. Att han var amerikan hade vi redan förstått, ty utanför Amerika finns det i hela universum ingen plats, där en sådan produkt skulle ha kunnat växa fram, att han var ett råskinn var tämligen klart, men att han var kosmos, är en nyhet, som vi knappast voro beredda på. Vad som egentligen menas med kosmos hoppas vi att Mr. Whitman med det snaraste finner tillfälle att förklara för den otåliga publiken."

Leaves of Grass (den med tiden utökade versionen) kan man läsa på Project Gutenberg.

2 kommentarer:

Ivo Holmqvist sa...

Nå, Charles Eliot Norton var inte vem som helst, han ansågs under sin levnad som USAs mest kultiverade person. En berömd föredragsserie vid Harvard är uppkallad efter honom.

Släkten, dit också Thomas Stearns Eliot hör, kom till Amerika från East Coker i Somerset, som bekant titeln på en av T S Eliots Four Quartets.

Här kan man läsa mer om Charles Eliot Norton:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Charles_Eliot_Norton

Ingrid sa...

Ivo Holmqvist: Serien "Ryktbara recensioner" tar upp flera av den tidens stora och kända litteraturkritiker. Jag tycker att de är väldigt intressant att läsa tankarna de hade- och ja, tiderna har ju ändrats....