söndag 11 maj 2014

Vid Karup Aa


Jeppe Jensen Aakjaer (1866-1930) kom från trakterna av Skive (mellersta Jylland) och han växte upp vid Karup å- ett vattendrag som hör till Danmarks största , känd för uttrar och öringar.

Aakjaer  som sannerligen inte hade någon privilegierad barndom/ungdom fick kämpa för att komma upp i samhället men han blev till slut en mycket känd och även kontroversiell författare. Mest berömd blev han kanske för sin roman "Vredens barn"- en verklig kampskrift mot gamla förlegade lagar som förslavade den fattiga lantarbetarbefolkningen. Aakjaer skrev också flera novell- och diktsamlingar. I mina nyförvärvade danska skatter finns flera av dessa.

I såväl noveller som dikter skriver Aakjaer gärna om hembygden- trakterna runt Skive och Karup å.


Myrica-gale-hunlig.JPG
Pors (lånat foto)

Nu bleges Himlen, for Sol er nede,
og alt har Kvaeget aedt Bugen trind;
der lugtes Pors fra den naere Hede,
og Höduft driver for dugtung Vind.
Glad Hyrdedrengen på Vajsen synger,
mens Aftengjögen en Skraeppe tynger
og Vibeflokken sin Kile slynger
med haese Skrig over Karup Aa.

-----

- Du klare Ström med de svale Bölger,
der duger Heden saa bredt et Bord,
mit Blik aerbödigt din Krumning fölger,
til hvor du dykker i dyben Fjord.
Til dine Bredder min Slaegt var bundet,
ved dine Bölger jeg Liv har fundet,
du er som Traad i mit Livsvaev tvundet,
du tungt henskridende Karup Aa.

Från dikten Karup Aa (diktsamlingen Vugge og grav).

2 kommentarer:

Hanneles bokparadis sa...

Tack för tipset!

Ingrid sa...

Aakjaer är en intressant författare!