måndag 16 december 2019

Mellan Alaska och Orkney

Magiskt landskap. Orkneyöarna och Westray. Foto: Ingo Mehling

Orkneyöarna bjuder på en blandning av kargt och grönt och så blågrönt vatten. Dolt i naturen finns också en rik historia. Författarinnan Kathleen Jamie återvänder gärna och ofta till det här landskapet och hon har nyligen kommit ut med essäsamlingen ”Surfacing”. I ” Surfacing” hittar man en blandning av flera ämnen men mest plats får Alaska och orkneyön Westray och då handlar det om att gräva sig ner under ytan- med andra ord arkeologi. I min hylla har jag redan flera böcker av Kathleen Jamie och jag återvänder gärna till dem.

You are standing in a high, dim stone vault. There is a thick soundlessness, like a recording studio, or a strongroom. A moment ago, you were in the middle of a field, with the wind and curlews calling. That world has been taken away, and the world you have entered into is not like a cave, but a place of artifice, of skill. Yes, that's it, what you notice when you stand and look around is cool, dry applied skill. Across five thousand years you can still feel their self-assurance."

( Hämtat från essäsamlingen ”Findings” - essän har rubriken ” Darkness and Light” och vi står vid Maeshowe på Orkney.)


Ytterligare en bok på min långa önskelista....

Inga kommentarer: