söndag 13 november 2016

Poeternas himmel



På poeternas himmel har flera nya stjärnor tänts denna höst till minne av de röster som har tystnat. Poesien är evig - den lyser genom mörkret och under kalla vinterkvällar värmer dikterna våra själar.

---- för att allt som är förbi
skall dröja i en känsla utav ljus

förbli i känslan av ljus.

(Från dikten "En känsla av ljus" i diktsamlingen Trötta mäns skönhet av Jacques Werup).



---Blommorna i fönstret slokar

Men en av dem lever
mer skimrande än någonsin

Den som du planterade i mitt hjärta
Du vattnar den för alltid med din sång.

(Från dikten "Den stora vita sången" i diktsamlingen Etyder för en gammal skrivmaskin av Lars Gustafsson)

Inga kommentarer: