tisdag 26 november 2019

Examen i maskinlära

Vasily Polenov: Den gamla vattenkvarnen

Det var tänkt att Henrik Pontoppidan skulle bli ingenjör. Han hade tidigt visat fallenhet för matematik och så leddes han in på den banan- med föräldrarnas goda minne. Tack och lov blev det ingenting av just den karriären. Den blivande författaren och nobelpristagaren straffade ut sig själv och visade dessutom upp ett utvecklat sinne för humor. Det kom till ett avgörande skriftligt prov i ämnet maskinlära och det gällde att beskriva en turbinanläggning i både ord och bild. Pontoppidan tog sig an uppgiften på följande vis : ” Af vandmøller findes to slags. Ved den ene slags kommer vandet fra oven, ( se vedføljende tegning).” Her fandtes en tegning af en amagerkone med en paraply i øsende regn. ” Ved den anden slags kommer vandet fra neden.”. Her fandtes en tegning af en amagerkone, som sadt paa en potte. ” Det er vad Henrik Pontoppidan ved om vandmøller.”

Från sidan 110 i ” Livsrusen -En bog om Henrik Pontoppidan av Flemming Behrendt ( Gads forlag).


Amagerkone ( utan både potta och paraply) målad av Julius Exner.

Inga kommentarer: