måndag 10 augusti 2020

Om hundra år


Tyvärr blir det inga resor till Köpenhamn inom den närmaste tiden. Jag saknar verkligen rekognosceringsrundorna till Politikens Boghal och får nöja mig med vad som kan hittas på nätet. Inte lika spännande. En bok som jag har skrivit upp och som jag nog kommer att investera i är Anna Elisabeth Jessens roman ” Om hundrede år” som gör avstamp i det första krigsåret ( 1914) och här är platsen Nordslesvig, då under tyskt styre. Anna Elisabeth Jessen kommer från Haderslev så hon är väl bekant med trakten. Inspirationen till boken hämtade hon från en packe brev som hon hittade i den gamla släktgården. I år är det hundra år sedan Christian X red över gränsen på sin vita häst vid Frederikhøj för att fira ” genforeningen” - då hade tusentals danskar stupat i kriget sedan de tvingats strida på tysk sida. Hur det är att leva i ett gränsområde, ja, det kan man nog lära mera om av den här romanen.


Inga kommentarer: