söndag 23 augusti 2020

Här hände det

Utsikt över Middelfart och Lilla bält - omkring år 1800. Tavlan är målad av Jens Juel och finns att se på Thorvaldsens museum i Köpenhamn.

Från hyllan har jag plockat en bok av Palle Lauring, dansk författare och mycket insatt i sitt lands historia. Dessutom kunde han konsten att förmedla sina kunskaper på ett lättillgängligt sätt och Lauring var mycket produktiv. Tyvärr är det endast ett fåtal av hans böcker som översatts till svenska och de är säkert, till råga på allt, utgallrade från bibliotekens hyllor eller magasinerade långt bort och kanske bara tillgängliga på plats. Här är antikvariaten enda utvägen.

Min bok är tredje delen i serien ” Her skete det” och Lauring skriver här om ” Öarna”, här täcks Fyn, Lolland, Falster, Mön, Bornholm, Anholt, Hjelm och Sprogö. En rejäl bit av Danmark med andra ord och det börjar i Middelfart på Fyn, en plats med mycket gammal historia. Nu är det dags för en bildningsresa.

Inga kommentarer: