lördag 16 mars 2019

Förlorade världar

Det som idag finns kvar av den så kallade mammutstäppen. ( en del av Sibirien). Fotot är lånat från Wikimedia Commons.

För många, många tusen år sedan var stora delar av Nordsjön och hela Engelska kanalen fast mark. Människor och djur strövade omkring på det stora stäppområdet. Vill man veta något lite om hur de levde och överlevde kan man studera Netsilikinuiternas kultur.

Netsilikinuiterna bor i de arktiska delarna i nordöstra Kanada och genom århundradena har de överlevt på fiske och jakt. Julia Blackburn ägnar Netsilikinuiterna ett eget kapitel i sin bok om Doggerland, platsen där vår värld på sätt och vis började.
” Just by watching these people as they hunt and eat, make clothes from skins and tools from bone and stone, you get an idea of all those who came before them and how they managed to survive and how they understood their connection with the natural world in which they found themselves.”

Kakivak, ett fiskeredskap. Foto: Brendan Griebel.

Inga kommentarer: