måndag 16 maj 2016

De mänskliga rättigheternas vagga

Magna Charta (1215). Bild av det original som förvaras på British Museum.

Johan utan land var ingen populär kung och hans styre har inte gått till historien som något eftersträvansvärt- men det har däremot undertecknandet av Magna Charta som var ett fördrag som tvingade kung Johan till stora eftergifter vad gällde enväldigt styrande och ställande.

"Ingen fri man får häktas, fängslas, berövas sina rättigheter eller tillgångar eller dömas till fredlöshet eller landsflykt eller på annat sätt ofredas eller förföljas annat än efter laga dom av sina jämlikar och enligt landets lag"- så lyder en central mening i detta stora fördrag.

Magna Charta kan kanske sägas vara en  begynnelse på en strävan att skapa ett mänskligare samhälle. Gott så.


Om år 1215 och hur det var att leva i England just då har historikern Dan Jones skrivit i sin bok "Realm Divided- A Year in the Life of Plantagenet England". Den boken tänker jag skaffa. För ett tag sedan läste jag Dan Jones " The Plantagenets" som ger en mycket god bild av kungamakten under denna långvariga dynasti (han slutar dock redan vid Richard II).


Dan Jones skriver initierat och han kan konsten att förmedla historia på ett som jag tycker "vettigt sätt". Det får inte bli för torrt men samtidigt måste författaren respektera källor och annan litteratur. (Skrönor hör inte hemma i den här typen av böcker). Dan Jones är bara lite över de 30 och han hinner säkert med att skriva åtskilligt mera. Det ser jag fram emot.

Inga kommentarer: