måndag 21 september 2015

Der har jag hjemmeI Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme,
der har jeg rod, derfra min verden går.
Du danske sprog, du er min moders stemme,
så sødt velsignet du mit hjerte når.
Du danske, friske strand,
hvor oldtids kæmpegrave
stå mellem æblegård og humlehave.
Dig elsker jeg! - Dig elsker jeg!
Danmark, mit fædreland!

H C Andersen 1850

Efter det segerrika treårskriget tillkom en hel mängd danska sångtexter och stoltheten över det egna visste inga gränser. Man drabbades av ett visst övermod och så gick det riktigt illa bara några år senare. Vad år 1864 har betytt för dansk historia och Danmark som stat måste man nog vara dansk i själ, hjärta och huvud för att begripa men Rasmus Glenthöj gör vad han kan för att även förklara för den oinitierade vad dessa onda tider inneburit för dem som lever nu.

Kanske bör man också gå tillbaks till det ödesdigra året 1814 för att få en klarare bild. Båda dessa böcker är ytterst läsvärda (den ena har jag- den andra kommer jag att skaffa).

Danmark var ett sargat och mycket krympt land efter år 1864- och det kom så småningom att refereras till (av bland andra Hitler) som "det där löjliga lilla landet". Skrattar bäst som skrattar sist, heter det ju. Danmark har blivit större sedan år 1864 och Hitlers rike raserades, som bekant.

Att känna till ett lands historia är viktigt- mycket viktigt. Vill man läsa en skönlitterär bok om just 1864 kan jag rekommendera Herman Bangs "Tine" . (Herman Bang var född på Als, som blev svårt härjat av 1864 års krig).


Inga kommentarer: