lördag 22 november 2014

Han som älskade naturen

Havsörn (lånat foto)

Bengt Berg (1885-1967) var zoolog och författare och otaliga är de böcker han skrivit om djur (främst fåglar) och natur.

"Den som skänker en fristad åt det sista svenska havsörnparet tillägnas detta arbete" så står det på första sidan i "De sista örnarna" som kom ut på Norstedt & Söner förlag år 1923. Vid den här tiden var örnen en utrotningshotad fågel och boken var något av en stridsskrift . Jag är lycklig ägare till ett antal av Bengt Bergs böcker och kan konstatera att han skriver både vackert och lärorikt. Dessutom är han en duktig fotograf.

"Från himmelens valv ser världen så annorlunda ut än alla de varelser veta, som krypa på marken därnere. Från stjärnorna är jorden blott en stjärna mer. För örnar är rymden ett hav utan gräns att segla uti, och vattnet och jorden tillsammans därnere äro bara en stor rund ö, där skyarna komma drivande upp över den ena stranden och jagade av vinden försvinna bortom den andra."

Bengt Bergs bok ledde så småningom till att örnen blev en fridlyst fågel i Sverige- då var nog klockan nästan fem i tolv- men idag häckar havsörnen åter på flera platser i vårt land.

Nils-Olof Franzén skriver några rader om Bengt Berg i "Undan stormen- Sverige under första världskriget" då handlar det om en annan bok "Där kriget rasar", som kom ut år 1915. Bengt Berg skriver om östfronten och striderna där och han är  tyskvänlig i sina beskrivningar (det var han inte ensam om på den tiden). Jag citerar Franzén : " Men en författare som Bengt Berg hade med all sin sympati för Tyskland en annan känslighet för krigets grymhet och barbari".  (Än till exempel Fredrik Böök och Sven Hedin).

3 kommentarer:

mimmimarie sa...

En mycket kontroversiell figur, en man som lekte gud iom att han inplanterade den främmande kanadagåsen i vårt land. Kanadagåsen är idag synnerligen avskydd av lantbrukare för den skada de gör på grödor. När han avled var han så illa omtyckt att det inte gick att begrava honom vid hemmet i Blekinge, det befarades att graven skulle skändas. Därför ligger han idag på en av Sveriges vackraste begravningsplatser, Skatelövs gamla kyrkogård, med bedårande utsikt över sjön Åsnen.

Kurt sa...

Orsaken att Bengt Berg var kontroversiell 1967 var pga att han köpte Eriksbergs gods och gjorde om det till ett stort vilthägn. Kanadagåsen kr ju jaktbar så den är inte kontroversiell för jordbruket.

Ingrid sa...

Mimmimarie: Jag är inte "bekant" med honom som kontroversiell. För mig är hans böcker en vemodig och vacker guldgruva över fåglarnas värld.

Kurt: Tack för klarläggandet. Jag tror att Bengt Berg var före sin tid vad gäller vård om naturen- och nog ska man ägna honom ett par tankar (minst) när och om man skådar en havsörn.