lördag 2 december 2017

2. Sjön

Konstnär: William Turner


Det var en gång en munk och han levde för nästan ett tusen år sedan, Bernard av Clairvaux. Clairvaux ligger i departementet Aube i nordöstra Frankrike och det var här Bernard grundade sitt kloster år 1115. Idag återstår bara ruiner och på platsen finns numera ett stort fängelse. Sic transit gloria mundi.Bernard och hans klosterbröder levde i stor anspråkslöshet och Bernard själv ägnade en stor del av sitt liv åt att författa andliga skrifter. Han helgonförklarades år 1174. Enkelhet och ödmjukhet präglade den order som den helige Bernard tillhörde (cistersiensorden) -  begrepp och egenskaper som är värda att reflektera över - speciellt i dessa tider.

Här den kända dikten "Sjön" av Hjalmar Gullberg. ( Från "Att övervinna världen" 1937).


Den helige herr Bernhard av Clairvaux
bjöd mig, sin väpnare, till stallet gå.

Hans konst att tiga är beundransvärd;
han nämnde inte målet för vår färd.

Vi red längs sjön som blänkte spegelblank,
han böjd och grå, jag ung och mera slank.

Jag tänkte när vi ridit runt omkring:
min herres ärende var ingenting.

Jag tänkte tredje gång vi red den runt:
min herre vet att friluftsliv är sunt.

Och sjunde gång vi nådde klostrets mur:
min herre fröjdar sig åt Guds natur.

En lärka över oss sjöng vårens pris,
den tolfte gång vi red på samma vis.

Då bröts vår tystnad av min kommentar:
"Jag tycker också sjön är underbar!"

Så häpen kunde ej ett slag av spö
ha gjort mig som hans fråga: "Vilken sjö?"

Min herre hade ej lagt märke till
den spegelblanka sjön och lärkans drill.

Fast vi bevisligt gjorde samma tur,
red han på annat håll, jag vet ej hur.

Aldrig skall jag, hans väpnare, förstå
den helige herr Bernhard av Clairvaux.

Inga kommentarer: