tisdag 17 januari 2017

The Hungry Grass av Richard Power


"The Famine", den stora hungersnöden, härjade Irland i slutet av 1840-talet. Stapelfödan, potatisen, angreps av pest och människor svalt ihjäl i tusental. De föll ned döda i det gröna gräset och på platsen där de föll växte sedan bara "hungry grass" och marken ansågs sedan obrukbar, besmittad.

Fader Thomas (Tom) Conroy känner sig som det där hungriga gräset - som präst lever han ett ensamt liv och det är ont om andlig näring i en avkrok som Kilbride.

"The Hungry Grass" kom ut år 1969 och den katolska kyrkan på Irland hade redan börjat genomgå en hel del stora förändringar. Det är i den här tiden vi befinner oss i romanen. Fader Tom kommer från en dysfunktionell familj och det var inte meningen att han skulle bli präst, den lotten hade fallit på hans bror, Frank, men Frank hoppar helt sonika av utbildningen och Tom tänker "varför inte" - och så avgörs hans öde.

Boken inleds med en prolog som beskriver fader Toms begravning. I de följande kapitlen får läsaren så ta del av de sista veckorna i fader Toms liv- hans göranden och låtanden med tankar, funderingar och tillbakablickar på ett liv som han inte känner sig nöjd med. Fader Tom är en verkligt intressant romankaraktär - en synnerligen begåvad man med skarp tunga och väl utvecklad iakttagelseförmåga. En man som ser rakt igenom allt strunprat och lismande. De övriga prästerna i församlingen hyser en viss skräck för honom. "The Hungry Grass" är fylld av dråpliga situationer och beskrivningar - kanske kan man kalla boken för en komisk tragedi.

Det finns en obetalbart stark scen där fader Tom har tvingats närvara vid ett politiskt möte ( en ren cirkus med präster, politiker och andra "storkäftar") - moderna tider kräver som bekant moderna lösningar och fantasin sätter inga gränser. Nu ska det lilla Kilbride göras världsberömt."Ask not what Kilbride can do for you but what you can do for Kilbride". Fader Tom kan inte tiga :

" Dispatch center," said Father Conroy, unable to stomach any more.
" I beg your pardon Father, I'm referring to the tourist trade."
"Dispatch center!" repeated Father Conroy."For sorting and labeling of emigrants. We'd also need a reception center for handling of new settlers."
"What? Ah now, Father, I'm serious."
"So am I," snapped Father Conroy, as the County Manager and staff tried on dutiful smiles. " What we need at the present time is a change of population. We need to bring in a complete new race of people. Germans for preference. We need to move the present lot out, lock, stock and barrel, every mother's son of them.------ I'd know that new German homes were springing up all over the parish, healthy as mushrooms. Besides, they'd have left places like Dachau and Belsen behind them. I bet we  could find plenty of fuel for those old gas ovens."---- Plenty of deadwood, said Father Conroy, " like us".

"The Hungry Grass" var länge en bortglömd bok - nu har förlaget Apollo gett ut den på nytt. Det tackar jag för.

2 kommentarer:

Jenny B sa...

Tack för recensionen och det välvalda citatet! Det är så bra att du hjälper till att väcka intresset för böcker likt den här.

Ingrid sa...

Jenny: Den här boken är en bortglömd juvel. Jag kommer att läsa om den. Fader Tom lärde jag mig att tycka mycket om.