söndag 8 januari 2017

Och fyrarna fick lysa


Min dag brukar inledas med sjörapporten från SMHI. Visst sätts fantasin igång när man hör namn som Utklippan, Drogden, Grönkallen och Bjuröklubb för att bara nämna några av många väderstationer (och fyrplatser) längs våra kuster. Nu kan jag också läsa om flera av dessa drömobjekt i "Och fyrarna fick lysa", ett vacker och innehållsrik bok som getts ut av Svenska fyrsällskapet.

Svenska fyrsällskapet bildades 1996 och nu har man alltså firat 20-årsjubileum. Att det behövs eldsjälar för att rädda våra fyrar står obönhörligen klart när man läser boken. Idag sker det mesta med automatik, fyrar läggs ner och det finns inte längre några fyrvaktare som spejar ut över ett öppet hav. Visserligen har en del fyrar förklarats vara kulturminnesmärken men vad hjälper det när det saknas pengar till underhållet.

I "Och fyrarna fick lysa" kan man läsa om fyrarnas historia, om optikens mysterier och också få en inblick i hur livet för fyrpersonalen en gång gestaltade sig. Allt är så fint illustrerat med både nya och äldre foton.

I slutet av boken ges dessutom en mängd lästips för den som vill veta mera om fyrar och fyrplatser.

2 kommentarer:

Mrs Calloway sa...

fyrar är verkligen fascinerande

Ingrid sa...

Mrs C: De flesta har en spännande historia att berätta - och så är de mäktiga att se på.