söndag 22 november 2020

The Blind Woman of the Enlightenment

 

Horace Walpole (1717-1797). Målad av Jonathan Richardson.

Och där dök hon upp igen- Madame du Deffand. På sidan 216 i ” When the World Spoke French. Marie Anne du Deffand hade en av de allra mest tongivande salongerna i Paris under 1700-talet och hennes kontakter var många- och de var inte bara muntliga utan även skriftliga. Breven flödade från Madame du Deffands penna. En av mottagarna var Voltaire, en annan Horace Walpole. På ålderns höst fick hon hjälp med skrivandet för hon drabbades av blindhet. Walpole är känd som författare till ” The Castle of Otranto”( från 1764), den första gotiska romanen och den kom att bli en inspirationskälla för andra författare. Mellan Madame du Deffand och Horace Walpole rådde ett mycket djupt och speciellt förhållande trots stor åldersskillnad. 

Jag önskar att jag hade tillgång till Madames brev men i väntan på bättre tider tar jag fram Benedetta Craveris innehållsrika biografi ” Madame du Deffand and Her World”. ( Flerfaldigt prisbelönad, kan jag tillägga).

” Madame du Deffand was for a short time mistress of the Regent, is now very old and stone blind, but retains all vivacity, wit, memory, judgement, passions and agreeableness... She corresponds with Voltaire, dictates charming letters to him, contradicts him, is no bigot to him or anybody, laughs both at the clergy and the philosophers.” Horace Walpole.  


Inga kommentarer: