måndag 6 juni 2016

Iktsuarpok, mångata och murr-ma


En eloge till alla duktiga översättare. Hur bär de sig åt? I boken "Lost in translation" går Ella Frances Sanders igenom en mängd ord som bör vara om inte omöjliga -så näst intill i alla fall- att översätta.

Jag har speciellt fastnat för ett par stycken i den här mycket trevliga "hopsamlingen".

Iktsuarpok är inuitiska och bekskriver "the act of repeatedly going outside to kkeep checking if someone (anyone) is coming. Ordet ska illustrera en mix av förväntan och otålighet.

Fotot är lånat.


Ordet mångata kan översättas med" sträcka upplyst av månen så den bildar en strimma av ljus (ofta på vatten)".  Det kan nog vara svårt att få till en kortfattad översättning av detta svenska ord.

Ett annat svenskt ord som finns med i boken är "tretår"  och så här skriver Ellen Sanders:

"Whether you read this and think, "Only three cups?" or you don't understand how it's possible to stomach even one cup of coffee, let alone three, you have to admit that this is a very logical and efficient word".

Murr-ma är ett ord hämtat från det australiska språket wagiman och det beskriver "The act of searching for something in the water with only your feet."

Wagiman (även stavat wageman, wakiman, wogeman) är ett nästan utdött australiskt språk som talas av färre än 10 personer runt Pine Creek i Northern Territory i Australien.
Wagiman är anmärkningsvärt inom lingvistiken på grund av sin komplexa och fortfarande föga utforskade verbmorfologi, en bland världens språk sällsynt ordklass kallad medverb, och på grund av dess komplexa predikat och dess möjlighet att produktivt verbalisera medverb.( Hämtat från Wikipedia.)

Ungefär 50 ord finns med i "Lost in translation" och boken är mycket trevligt illustrerad

4 kommentarer:

Mrs Calloway sa...

ja, hur bär sig översättarna åt? synd att de får så ringa uppmärksamhet. samtidigt tycker jag att de har ett fantastiskt arbete. att vrida och vända på ord

Ingrid sa...

Mrs C: Översättarna får-precis som du säger-alldeles för lite uppmärksamhet. De gör en stor gärning.

Hanneles bokparadis sa...

tio personer.... trist.

Kurt sa...

Internationella Bookerprisets prissumma på £50,000 delas ju numera lika mellan författaren och översättaren (om det finns en översättare).