onsdag 2 mars 2016

Cyanocitta cristata

Foto: Rob Hanson

I Massachusetts finns många färggranna fåglar och som de "amerikaner" de är så blir de ofta storväxta. Blue Jay är en vanlig och livskraftig fågel i norra USA. Inte undra på kanske för den är ilsken till temperamentet. "Wicked aggressive bird" brukade min man  fnysa när jag smått föll i trance inför den vackra uppenbarelsen i trädgården.

Jag är inte ensam i min beundran för  blåskrikan - den har inspirerat många poeter.

The Blue Jay

The blue jay with a crest on his head
Comes round the cabin in the snow.
He runs in the snow like a bit of blue metal,
Turning his back on everything.

From the pine-tree that towers and hisses like a pillar of
  shaggy cloud
Immense above the cabin
Comes a strident laugh as we approach, this little black dog
  and I.
So halts the little black bitch on four spread paws in the snow
And looks up inquiringly into the pillar of cloud,
With a tinge of misgiving.
 - Ca-a-a-! comes the scrape of ridicule out of the tree.

 -What voice of the Lord is that, from the tree of smoke_?

Oh Bibbles, little black bitch in the snow,
With a pinch of snow in the groove of your silly snub nose.
What do you look at me for?
What do you look at me for, with such misgiving?

It's the blue jay laughing at us.
It's the blue jay jeering at us, Bibs.

Every day since the snow is here
The blue jay paces round the cabin, very busy, picking up
  bits,
Turning his back on us all,
And bobbing his thick dark crest about the snow, as if
  darkly saying:
 -I ignore those folk who look out_.

You acid-blue metallic bird,
You thick bird with a strong crest
Who are you?
Whose boss are you, with all your bully way?
You copper-sulphate blue-bird!

2 kommentarer:

Kurt sa...

Blåskrika heter den på svenska, även om den är en kråkfågel. Den som på svenska heter blåkråka är inte en kråkfågel utan tillhör praktfåglarna, och den har tidigare funnits i Sverige

Ingrid sa...

Kurt: rätt ska vara rätt. Som du ser har jag korrigerat. Tack för påpekandet.