lördag 15 juni 2013

Eld, natt och elementens raseri


Friedrich Hölderlin 1770-1843

En av Tysklands allra största diktare måste man väl få kalla Friedrich Hölderlin. Hans dikter (för han skrev så gott som uteslutande poesi) har tolkats och översatts av otaliga författare- i Sverige till exempel av Erik Blomberg och Aris Fioretos.


En kommande utgivning från förlaget Ersatz har titeln "Kom nu, eld! Läs mera om Hölderlin och boken på förlagets hemsida HÄR.

"Vill jag vara en komet? Jag tror det. För de är snabba som fåglar, de blommar av eld och är som barn i sin renhet. Det vore förmätet att önska sig mer." (citat från en av dikterna i samlingen).

Jag vill också gärna citera Blombergs tolkning av Hölderlins dikt " Till natten".

Staden vilar i ro, och runtom gatorna tystna,
prydda med fladdrande bloss vagn efter vagn rullar bort.
Trötta på glammet gå mänskorna hem för att njuta sin vila.
Väl till mods i sitt hus vägande vinst och förlust
räknar en köpman ännu, men tömt på marknadens alster,
plundrat på blommor och frukt, torget står öde och tyst.
Borta ur fjärran parker ett strängaspel tonar, kanhända
spelar en älskande där eller en man för sig själv,
djupt i drömmar försänkt om ungdom och vänner - en springbrunns
svala, beständiga sorl blandas med blommornas doft.


Stilla i kvällen som skymmer hörs långsamma klockslag förklinga,
medan väktarens röst timmarnas tal ropar ut.
Då kommer sakta en vind och väcker lundarnas kronor,
se, huru jordens drabant, månen, har smugit sig fram.
Natten, den svärmiska, nalkas och full av otaliga stjärnor,
utan en tanke på oss, fjärran och hemlighetsfull,
strålar hon redan där uppe, en främling i människans rike,
högt över bergens krön, sorgsen och stor i sin glans.


Erik Blombergs (1894-1965) översättargärning är minst sagt storslagen - och då ska man heller inte glömma bort de egna diktsamlingarna. Blomberg har översatt och tolkat en oändlig mängd poeter från många olika språkgrupper och kulturkretsar.

"I min gröna ungdom drömde jag om att överflytta hela världens lyrik till svenska. För att utföra mina vittsvävande planer skulle jag givetvis i sinom tid lära mig grekiska, spanska, ryska, persiska, kinesiska o.s.v"

Det säger en hel del om ambitionsnivån, tycker jag. Jag länkar HÄR till Svenskt översättarlexikons sida om Erik Blomberg - läs och låt er imponeras av en stor lyriker och översättare.

Inga kommentarer: