måndag 29 april 2013

Halide Edip Adivar- en turkisk valkyria


Halide Edip Adivar (1882-1964)

Halide Edip Adivars liv var mycket omväxlande och ofta riskfyllt. Redan i ung ålder blev hon politiskt aktiv och hon deltog i det turkiska frihetskriget mellan 1920-1922 (år 1920 blev hon dömd till döden men hon lyckades fly till Anatolien och hon slog sig ihop med Mustafa Kemal Atatürk och hans allierade.)

Hon lämnade dock Turkiet i mitten på 1920-talet efter det att hon blivit oense med Atatürk. Halide kom sedan att tillbringa många år både i England och i Frankrike för att så småningom återvända till Turkiet igen år 1939.

Halide Edip Adivar är också mycket känd som författarinna och hennes böcker har översatts till flera språk - även svenska. (1928 kom hennes Atesten Gömlek "Eldskjortan" ut).

Modernare översättningar finns också men då får man läsa på tyska eller på engelska. Det här har jag hittat:


En ganska omfattande självbiografisk bok - nu i tysk översättning. Jag skulle tro att den bjuder på många spännande inslag....


"It is a nostalgic and loving look at the declining years of the Ottoman empire under the Red Sultan, Abdulhamid II, as seen through the adventures of Tevfik, the Clown of the title, who plays the female role, the Zenne, in the traditional Turkish theater art form, the orta oyunu, related to commedia dell'arte, as well as doing shadow puppets, or Karagoz."  (från bokens baksida)

"Sinekli Bakkal or the Clown and his Daughter" har kommit ut i ny engelsk översättning (från 2012) - boken består av två delar.

Inga kommentarer: