fredag 10 februari 2012

Maktkamp och stor oreda

Jag läser Anna Édes av Dezsö Kostolányi. (Mer om boken vid ett senare tillfälle). Ungersk historia är jag dålig på och jag försöker bilda mig.Första världskriget skapade stor oreda i Europa (för att uttrycka det milt). I Ungern rådde kaos under ett par år. I november 1918 abdikerade kejsar Karl (den siste habsburgaren på tronen) och Ungern förklarades för republik. Den förste presidenten blev greve Károly. Han slöt ett fördrag med ententemakterna som innebar att stora delar av Ungern blev besatt av tjeckiska, rumänska och serbiska trupper. Detta blev naturligtvis inte populärt och så banades väg för Béla Kun och hans Ungerska rådsrepublik. Den blev inte långlivad (bara ett par månader och sedan flydde Béla Kun ut ur landet. (Under dessa få månader rådde ett rent skräckvälde i landet). I denna anarki tågade rumänska trupper in i Budapest.Rumänska trupper i Budapest 1919


Så följde ett socialdemokratiskt styre och rumänerna lämnade Budapest i november 1919. Samtidigt ryckte amiral Horthy in i staden med sin nationella armé och en ny regering bildades under Károly Huszár.Vid freden i Trianon (juni 1920) reglerades Ungerns nya gränser. Det var ett olyckligt fördrag som ungrarna tvingades underteckna. Två tredjedelar av landet förlorades till Tjeckoslovakien, Rumänien, Jugoslavien och Österrike.(Källa: Svensk uppslagsbok 1936)"Jämfört med det gamla Ungern i dubbelmonarkin (enligt 1910 års folkomröstning) blev det nya Ungern av med:
72 % av landytan
61,8 % av befolkningen
61,4 % av den odlingsbara jorden
88 % av skogarna
82,1 % av järnvägarna
64,5 % av landsvägarna
83,1 % av den årliga järnproduktionen
55,7 % av industriföretagen
67 % av kreditanstalterna jämte hela guld-, silver-, koppar- och saltproduktionen ."(källa: Wikipedia).Inga kommentarer: